Kategorier
Entreprenadtvist

Att hantera en entreprenadtvist

Står du mitt i en entreprenadtvist? Vi berättar vilka rättigheter du har, vad du bör tänka på och ger praktiska tips för att du ska kunna lösa problemen.

Har du en entreprenadtvist du inte vet hur du ska ta dig an? Det är en typ av konflikt som kan uppstå mellan beställare och entreprenör i samband med ett byggprojekt. Det kan röra sig om oenigheter gällande kostnader, tidsplaner, kontraktsvillkor eller kvaliteten på det utförda arbetet.

Sådana tvister kan uppstå av många anledningar. I vissa fall kanske beställaren anser att entreprenören inte har utfört jobbet enligt avtalet, medan entreprenören istället menar att beställaren ändrat förutsättningarna under projektets gång.

Entreprenadtvisten löses med hjälp av experter

Att hamna i en entreprenadtvist är både tidskrävande och kostsamt. Att få råd från en expert i ett tidigt skede kan bidra till att tvisten löses snabbare och inte blir så kostsam. Dessutom kommer en expert vid din sida att ge dig bättre förståelse för situationen du befinner dig i.

När en entreprenadtvist är under uppsegling är det viktigt att snabbt se till att få en överblick över situationen. Det är bra att börja med att samla in all relevant dokumentation, såsom kontrakt, mejlkorrespondens och foton. Det kan användas som bevis i tvisten.

Någon typ av förhandling behövs vanligen för att lösa en entreprenadtvist. Oftast leder dialogen till en kompromiss med lösningar som båda parter kan leva med. Annars finns möjligheten att föra ärendet vidare genom domstol, men det kan vara både dyrt och tidskrävande.

Ta reda på mer genom att besöka: sipia.se