Kategorier
Vårdnad

Ta hjälp i en vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan ofta bli infekterade tvister mellan föräldrar. Se till att få hjälp i en vårdnadstvist för att både barn och föräldrar ska må bra framöver.

Sara tittade på fotoväggen. Där hängde bilder på det dyrbaraste hon hade. Elias och Simon, hennes och Rickards barn. Rickard som hon en gång älskat men som nu var som en främling för henne. Hon månade om att Elias och Simon skulle ha det bra. Hon ville också må bra, ha killarna hemma hos sig. Även om hon förstod att Rickad också ville det så var det jobbigt.

Han lade sig i allt, även hos henne trots att de flyttat isär för mer än ett år sedan, och Sara orkade inte med honom längre. Det kom hela tiden sms om att barnen skulle lägga sig i tid, inte äta fika en vardag och så vidare. Det värsta var nog att killarna absolut inte fick ta med det som han kallade pappasaker och pappakläder till henne.

Hjälp i en vårdnadstvist är vägen för samarbete

När killarna stolta ville ta med och visa upp en ny tröja eller en leksak till henne blev han vansinnig. För henne spelade det ingen roll om kläder användes här eller där. Hennes vänner hade sagt att hon måste sätta ner foten. Hans kontrollbehov var alldeles för stort.

Sara insåg att hon måste få hjälp i vårdnadstvist. En juridisk kontakt som kan få stopp för kontrollbehov och bråk. Hon vill ju bara att barnen ska må bra och att de som föräldrar ska kunna samarbeta, för barnens skull.

Kategorier
Juridik

Våldtäkt – vad gör samhället för offret?

Inga ska förringa de hemska följderna av att bli utsatt för en våldtäkt. Därför är det oerhört viktigt att offret får stöd före, under och efter rättegången.

Det finns många brott som verkligen kan sätta spår i offret. På ett psykiskt sätt. Spår i form av mentala ärr som offret bär med sig under lång tid framöver. Ett sådant brott är våldtäkt. Visst är det rent krasst ett fysiskt övergrepp som vållar kroppsskada, men frågan är om inte den psykiska upplevelsen är värst av allt.

Många behöver gå i terapi och behandla den traumatiska upplevelsen i flera år efter en våldtäkt. Det är ingenting man bara kommer över på egen hand. I regel behöver man professionell hjälp av exempelvis en psykolog eller någonting liknande. Och man måste som sagt vara beredd på att det tar tid.

Våldtäkt – rätt till stöd

En annan process efter en våldtäkt är förstås också den juridiska. Där är det oerhört viktigt att offret får det stöd som hen behöver. Det är verkligen lättare sagt än gjort att anmäla det brott man blivit utsatt för och möta sin förövare i en eventuell rättegång. En del upplever till och med att det är så jobbigt att man låter bli att anmäla.

Därför ska naturligtvis målsägande ha stöd under hela den juridiska processen. Från det att anmälan görs hos polisen till dess att en eventuell dom har fallit om det går vidare till åtal. Det är väl ändå det minsta man kan begära av samhället i en sådan situation?

Kategorier
Juridik

Advokat för arbetstillstånd och migrationsrätt

Kontakta en advokat för arbetstillstånd, för att snabbt komma på fötter i ditt nya land. Ett jobb underlättar även språkinlärningen och bygger samhörighet.

Att flytta till ett annat land, lära sig ett nytt språk och anpassa sig till en ny kultur är inte lätt. Det finns förmodligen nya lagar och regler att förhålla sig till och om du är migrant är det inte säkert att du har alla papper som krävs för att till exempel hyra bostad eller få ett jobb.

Om du eller någon du känner är i en liknande situation kan du vända dig till en juristbyrå som är experter på migrationsrätt. Ta hjälp av en advokat för arbetstillstånd och annat som krävs för att du snabbt ska kunna leva ett vanligt liv i det nya landet.

Arbetstillstånd ger nya möjligheter

Kontakta en kunnig advokat för arbetstillstånd, så att du kan söka jobb och får arbeta i ditt nya land. Detta gör det inte bara lättare att försörja dig, du kommer även in i samhället på ett annat sätt och lär dig språket på ett mer naturligt vis. Kanske får du även nya kompisar och roliga kollegor.

Forskning visar att man lär sig ett språk mycket fortare genom konversation med andra och genom att använda det varje dag. Genom att prata med kollegor, lära sig nya arbetsuppgifter och ha ett sammanhang ökar chanserna för att du fort lär dig språket, samtidigt som du känner en samhörighet och har ett sammanhang i ditt nya land.

Kategorier
Juridik

En LVU-advokat hjälper dig förstå processen

Processen som leder fram till att ett barn eller en ungdom placeras i familjehem enligt LVU kan vara komplicerad. Be om hjälp av en LVU-advokat för att förstå.

LVU betyder Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och är en tvångslagstiftning som verkar för barns skydd. För att LVU ska vara tillämplig ska alla frivilliga insatser vara uttömda. För dig som förälder är det viktigt att förstå hur processen går till så att du kan göra din röst och din åsikt hörd.

En LVU-process är väldigt styrd och särskilda regler gäller. För det första måste det finnas tungt vägande skäl till att tvångsomhänderta ett barn. Socialnämnden måste konstatera att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas. Det kan handla om hemmiljön, det vill säga att barnet är utsatt för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller omsorgsbrist som till exempel föräldrar som missbrukar. Även den unges eget beteende kan vara ett tungt vägande skäl. Det kan vara att den unge missbrukar, skadar sig själv eller andra, är kriminell eller uppvisar annat nedbrytande beteende.

En LVU-advokat går igenom underlaget

LVU-advokaten har erfarenhet av att läsa utredningar och hjälper till att värdera och analysera de skäl som socialnämnden trycker på. Det är viktigt att uppgifterna är konkreta och aktuella.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är ingen självklarhet att din LVU-advokat har samma inställning som ditt barns advokat har. Ditt barns LVU-advokat ser utredningen från ditt barns perspektiv och måste göra det som hen anser vara för ditt barns bästa.

Kategorier
Juridik

Narkotikabrott kan leda till fängelse

Narkotikabrott kan vara ett grovt sådant eller ett ringa sådant. I de flesta fall ses det inte med några blida ögon. Narkotika anses vara ett farligt preparat.

Allt slags samröre med narkotika kan leda till fängelsestraff. Det är ingen rolig historia och när man väl hamnat där kan det bli svårt att hitta en väg ut. Det blir lätt upprepade fall. Du kanske har provat på att sälja narkotika för att få lite snabba pengar, men det kan leda till ett liv i kriminalitet.

Kanske har du bara förvarat narkotika för en av dina vänner och trott att du varit snäll. Men den du varit minst snäll mot är faktiskt dig själv. Du kan råka lika illa ut som din kompis. Att inneha narkotika fast du inte sålt eller använt själv kan även det leda till fängelsestraff.

För narkotikabrott finns tydliga lagar och fakta

En försvarsadvokat är den du ska vända dig till om du blivit misstänkt för brott när det gäller narkotika. Då får du professionell hjälp med att försvara dig i rätten. Det gör att du har en chans att klara dig bättre än om du för din egen talan i en situation där du inte alls känner dig hemma.

En advokat som är utbildad speciellt för att handha narkotikabrott vet hur hen ska bete sig i rätten och har full koll på alla lagar som gäller i ärendet. Genom att anlita en försvarsadvokat ger du dig själv det bästa utgångsläget i en redan utsatt och högst besvärlig situation. Kontakta specialister på narkotikabrott via denna sajt: www.narkotikabrott.nu

Kategorier
Juridik

Vid bodelning kan du behöva hjälp av en advokat eller jurist

Vid en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om vad som tillfaller vem. Reglerna för bodelning kan vara svåra att förstå sig på. En erfaren advokatfirma hjälper dig hela vägen.

Ibland ska gemensam egendom delas upp och det kan vara svårt för parterna att komma överens om hur bodelningen ska genomföras. Det kan gälla skilsmässa, separation eller dödsfall. Det är viktigt att uppdelningen går till på rätt sätt för att undvika juridiska problem. Regelverket kring bodelning kan vara krångligt. En erfaren advokat känner till hur regelverket ser ut och hjälper dig med råd hur du ska göra för att du ska få det du har rätt till. När ni är överens om hur egendomen ska fördelas finns det en viktig sak att tänka på. Det bör alltid upprättas ett tydligt bodelningsavtal där det framgår hur egendomen ska fördelas. Det räcker inte bara att muntligt komma överens då endera part kan komma att framställa krav i efterhand.

Det finns regler för bodelning men det räcker inte alla gånger

Reglerna för bodelning är tydliga på pappret och det kan verka enkelt att bara följa det som står där. En tanke som många har är att det är lätt att veta vad som tillhör vem efter ett liv tillsammans. Verkligheten är svårare än så då det kan saknas papper på vilka ägodelar som är privata och vilka som är gemensamma. För att reda ut vad respektive part har rätt till är det viktigt att ta juridisk hjälp.

Kategorier
Juridik

Fastighetsjurist i Stockholm vet råd

Att arbeta som fastighetsjurist i Stockholm innebär att man kan hjälpa till vid tvister och kunna alla lagar när det gäller fastigheter men exempelvis också tomträtter och servitut.

Det finns rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang och det kan vara svårt att känna till dem. Ibland räcker det inte med sunt förnuft utan där finns en lag som reglerar. Att arbeta med fastighetsjuridik gör att man kan hjälpa människor att få ordning på vad som gäller.

När det gäller byggnader och tomter är det ju ofta stora pengar inblandade och därför måste man veta vad som är rätt. Man kan exempelvis få problem med kommunen när det gäller kommunalt avlopp, vatten och vägar.

En fastighetsjurist hjälper både företag och privatpersoner

Om kommunen bestämt sig för att alla fastigheter ska anslutas till ett avlopps- eller vattennät som byggs kan det bli oerhört dyrt för en privat villaägare. Kanske så dyrt att man blir tvungen att flytta. Då kan man få hjälp av en kunnig fastighetsjurist för att se om det verkligen är nödvändigt och hävda att det gamla systemet duger. Man kan också undersöka om det går att hitta bra finansiering.

Fastighetsjuridik kan gälla hyressättning, gamla servitut, nyttjanderätter eller arrenderätt. Allt är enkelt när man har samma åsikt om hur det ska vara. När man börjar tycka olika uppstår problemen och då behöver man ha lagar som talar om vem som har rätt. Ibland går det så långt att man hamnar i en rättegång och då vill man ha erfaren hjälp vid sin sida.

Kategorier
Juridik

När det finns dolda fel i hus

Det hörs ju på ordet att det är svårt att upptäcka de dolda felen i hus som man märker långt efter att man flyttat in i en bostad som man köpt. Felen kan ha varit dolda för säljaren också.

Man måste vara oerhört noga med att gå igenom ett hus man vill köpa. Det kan vara svårt, i synnerhet om man inte är den misstänksamma typen, utan tror alla om gott. Dolda fel kan bli dyra om man inte tar hjälp.

Det är ju väldigt jobbigt för den som säljer huset också. Den kanske har bott där i många år utan att upptäcka att något är fel. Men ibland kan det vara att felen har maskerats för att inte bli upptäckta.

Den man anlitar för att besiktiga ett hus brukar veta var de svaga punkterna finns, men dolda fel i hus kan undgå dem också. Om man skulle misstänka att något inte stämmer i huset så ska man anlita en jurist.

Mycket att känna till gällande dolda fel i hus

Som ivrig husköpare finns det väldigt mycket man aldrig ägnat en tanke när det gäller bostäder. Kanske man bott i en hyresrätt och då har alla problem tillhört fastighetsägaren. Att bli husägare ställer helt nya krav.

De som har till sitt yrke att reda ut när människor har olika uppfattning om saker är skickliga. De kan alla lagar inom sitt område och har lång erfarenhet. Själv är man kanske bara upprörd och arg, och det brukar aldrig hjälpa, tvärtom.

Kategorier
Juridik

Vad gör en offentlig försvarare?

Vem gör egentligen vad och när är det dags att be om ett ombud? För den som blir anklagad för ett brott är det till exempel en offentlig försvarare som hjälper till under hela processen.

Redan när man blir misstänk för ett brott är det bra att anlita en offentlig försvarare. Genom den snabba kontakten kan försvararen snabbt sätta sig in i ärendet och på så vis vara mera behjälplig med information och agerande. Vid förhör finns denne vid sin klients sida både som kunnig i processen men även som ett stöd då det kan vara en stressad situation för den anklagade, vilket kan leda till missförstånd och då den misstänkte inte kan ta till sig informationen. Den offentliga försvararen finns med vid alla förhör och, om den anklagade åtalas, även vid rättegången.

Är det dyrt med offentlig försvarare?

Kostnaden för den offentliga försvararen blir aktuell först när ärendet är utrett. Blir man som anklagad för brott friad kommer staten att stå för alla kostnader. Skulle den anklagade däremot bli dömd kommer kostnaden att läggas på denne.

Som anklagad behöver man inte oroa sig för att kostnaden ska bli oöverstiglig då den räknas ut efter den åtalades årsinkomst. Detta för att alla ska ha möjlighet att ha en försvarare vid sin sida och slippa att ta sig igenom krånglig lagtext. Utan istället få allt förklarat på ett tydligt sätt och känna att man har en kunnig person som både tar hand om det praktiska men även är ett stöd.

Kategorier
Brottmål

Misstänkta i Malmö har rätt till brottmålsadvokat

En misstänkt gärningsman har alltid rätt till en försvarare som kan föra hens talan. När man står anklagad för ett brott i exempelvis Malmö ska man alltid ha en brottmålsadvokat vid sin sida.

Ofta hör man politiker i Malmö påstå att brottsligheten måste minska. Det är för många som får sina handväskor ryckta från sig, för många knarklangare på stan som korrumperar våra ungdomar och för många gängkriminella som skjuter varandra på stan som om de vore lerduvor. Många säger att man ska tänka på offren. Men vem tänker egentligen på gärningsmännen? I synnerhet de oskyldiga gärningsmännen. Ja, de två orden motsäger förstås varandra. Men även polis, åklagare och tingsrätter gör ju fel. Ibland försöker man sätta dit fel person. En person som då måste få lov att försvara sig. Annars är det som om att den anklagade har blivit kastad till vargarna.

Din brottmålsadvokat för din talan

Det är dock inte meningen att en misstänkt person ska behöva försvara sig själv mot erfarna åklagare och poliser. Då vore det kört redan från början. Oavsett vilket brottmål i Malmö det handlar om så kommer den anklagade alltid ha rätt till en försvarsadvokat specialiserad på brottmål bredvid sig. En juridiskt kunnig och erfaren advokat som kan föra den misstänktes talan. Alla har som sagt rätt till ett försvar. Och man vet ju aldrig. Den misstänkta kan ju vara helt oskyldig, trots att bevisen talar mot det. Då kan det behövas en väldigt skicklig brottmålsadvokat för att vända på skutan.