Kategorier
Vårdnad

Advokat i Göteborg med djupa kunskaper om vårdnadstvister

För dem som har hamnat i en vårdnadstvist efter en separation kan ett första steg för att lösa tvisten vara att låta en advokat i Göteborg medla. Många gånger slipper man då mötas i domstol.

Som vårdnadshavare ska man alltid se till barnets bästa, men vid en separation händer det att föräldrar tycker olika och inte alls kommer överens. Man har hamnat i en vårdnadstvist. Inte sällan är vårdnadstvister väldigt komplicerade och jobbiga för alla, men främst för barnet. På grund av alla känslor kan det vara svårt att se klart och faktiskt fatta de beslut som är bäst för barnet.

Märker man att man har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet ska man inte vänta med att söka hjälp utifrån. Man kan vända sig direkt till en advokat specialiserad på vårdnadstvist i Göteborg, eller till socialtjänsten i sin kommun. Med tidiga insatser brukar det vara lättare att lösa tvisten och man slipper många gånger mötas i domstol, något som är skönt för barnet som annars kan tvingas vittna mot någon av sina föräldrar.

I en vårdnadstvist måste man utgå från vad som är bäst för barnet

Ofta handlar vårdnadstvister om praktiska saker som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo eller hur man ska fördela umgänget. När man försöker lösa en vårdnadstvist genom medling eller i en domstol, utgår man alltid från vad som är bäst för barnet. Vad som är bra för vårdnadshavarna eller vad de vill har ingen som helst betydelse.

I Sverige anses det också vara bäst för barnet om båda föräldrarna delar på vårdnaden. Men delad vårdnad behöver inte betyda att barnet ska bo hos båda föräldrarna lika mycket om det nu inte är bäst för barnet. I vissa sällsynta fall kan det också vara bättre med enskild vårdnad och att bara en förälder ansvarar för barnet. Det kan exempelvis vara om en av föräldrarna har problem med missbruk eller misshandlar barnet psykiskt eller fysiskt.

Ibland kan man få rättshjälp via staten vid vårdnadstvister

Ibland är det bäst att en domstol löser vårdnadstvisten och beslutar i viktiga saker rörande barnet. Då är det viktigt att båda föräldrarna var för sig anlitar en advokat specialiserad på vårdnadstvister. Bäst blir det om man också väljer en väldigt erfaren advokat. Har man inte själv råd att betala för en advokat eller saknar rättsskydd genom hemförsäkringen kan man ofta få rättshjälp genom staten.

Kategorier
Allmänt

Ta hjälp av jurist inom familjerätt i Stockholm

Behöver du eller någon du känner rättslig hjälp inom familjerättsfrågor? Då ska ni anlita en jurist inom familjerätt i Stockholm. De kan bistå med allt som behövs under vad som komma skall.

Vad innebär då familjerätt? Vilka frågor kan det handla om? Det kan faktiskt vara flera olika frågor som tas upp när det gäller familjerätt. Det kan handla om äktenskapliga sådana, men även när det gäller barn. Vårdnad och skilsmässa är vanligast att man tar hjälp med av en specialiserad jurist inom just familjerätt. Ska ni genomgå en skilsmässa, eller behöver ni hjälp att reda ut var era barn ska bo någonstans, och när? Då ska ni anlita en familjerättsjurist i Stockholm.

Skilsmässa och vårdnad av barn, frågor för familjerätt

En jurist inom familjerätt har sett och hört det mesta. Ofta ligger det osämja och bråk som pyr mellan två parter, men det är juristen van vid. För att kunna bestämma var ens barn ska bo och hur ofta de ska skifta mellan sina föräldrar, så kan man ta hjälp av en jurist. Juristen följer med hela vägen från start till slut, och bistår under eventuell rättegång och så vidare. Handlar det om barn så kommer alltid barnets bästa ses i första hand. Är det en skilsmässa det handlar om så kan fördelningen av eventuell egendom vara bra att göra upp tillsammans med en jurist. På så vis blir det inga missförstånd, och allting finns på papper samt har bevittnats av en utomstående part.

Kategorier
Allmänt

När man skall skaffa arbetstillstånd i Sverige

Det är alltid roligt att ha fått ett jobb som man vill ha och man ser fram emot att börja, men kommer man till Sverige från ett land utanför EU så måste man skaffa ett giltigt arbetstillstånd.

Det finns många anledningar till att man söker sig till Sverige för att arbeta. Kanske har man släktingar här, man är förälskad i någon som bor här eller så har man blivit erbjuden en unik position på ett företag som man vill arbeta hos.

Att skaffa arbetstillstånd i Sverige behöver inte vara problematiskt om man har erbjudits en anställning som väntar. Det krävs exempelvis att det är ett fast arbete som det går att försörja sig på, vilket innebär minst 13.000 kronor i månaden, och att företaget följer alla svenska arbetsrättsliga regler. Man måste också ha ett giltigt pass.

Men det är många papper som skall fyllas i

Om man inte sökt arbetstillstånd tidigare kan det se ut som en omöjlig uppgift att ta reda på allt som behövs. Då är det väldigt bra om man kan få hjälp av någon som har erfarenhet av processen. Det finns företag som specialiserat sig på att hjälpa till att sammanställa all information och skicka in den till Migrationsverket.

Dessa företag kan också på ett tidigt stadium bedöma utsikterna för att ansökan skall beviljas. Om man har gjort en komplett och korrekt ansökan om arbetstillstånd tar det heller inte så lång tid att få besked, eftersom Migrationsverket då inte behöver begära in kompletteringar.