Kategorier
Juridik

En LVU-advokat hjälper dig förstå processen

Processen som leder fram till att ett barn eller en ungdom placeras i familjehem enligt LVU kan vara komplicerad. Be om hjälp av en LVU-advokat för att förstå.

LVU betyder Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och är en tvångslagstiftning som verkar för barns skydd. För att LVU ska vara tillämplig ska alla frivilliga insatser vara uttömda. För dig som förälder är det viktigt att förstå hur processen går till så att du kan göra din röst och din åsikt hörd.

En LVU-process är väldigt styrd och särskilda regler gäller. För det första måste det finnas tungt vägande skäl till att tvångsomhänderta ett barn. Socialnämnden måste konstatera att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas. Det kan handla om hemmiljön, det vill säga att barnet är utsatt för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller omsorgsbrist som till exempel föräldrar som missbrukar. Även den unges eget beteende kan vara ett tungt vägande skäl. Det kan vara att den unge missbrukar, skadar sig själv eller andra, är kriminell eller uppvisar annat nedbrytande beteende.

En LVU-advokat går igenom underlaget

LVU-advokaten har erfarenhet av att läsa utredningar och hjälper till att värdera och analysera de skäl som socialnämnden trycker på. Det är viktigt att uppgifterna är konkreta och aktuella.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är ingen självklarhet att din LVU-advokat har samma inställning som ditt barns advokat har. Ditt barns LVU-advokat ser utredningen från ditt barns perspektiv och måste göra det som hen anser vara för ditt barns bästa.

Kategorier
Juridik

Narkotikabrott kan leda till fängelse

Narkotikabrott kan vara ett grovt sådant eller ett ringa sådant. I de flesta fall ses det inte med några blida ögon. Narkotika anses vara ett farligt preparat.

Allt slags samröre med narkotika kan leda till fängelsestraff. Det är ingen rolig historia och när man väl hamnat där kan det bli svårt att hitta en väg ut. Det blir lätt upprepade fall. Du kanske har provat på att sälja narkotika för att få lite snabba pengar, men det kan leda till ett liv i kriminalitet.

Kanske har du bara förvarat narkotika för en av dina vänner och trott att du varit snäll. Men den du varit minst snäll mot är faktiskt dig själv. Du kan råka lika illa ut som din kompis. Att inneha narkotika fast du inte sålt eller använt själv kan även det leda till fängelsestraff.

För narkotikabrott finns tydliga lagar och fakta

En försvarsadvokat är den du ska vända dig till om du blivit misstänkt för brott när det gäller narkotika. Då får du professionell hjälp med att försvara dig i rätten. Det gör att du har en chans att klara dig bättre än om du för din egen talan i en situation där du inte alls känner dig hemma.

En advokat som är utbildad speciellt för att handha narkotikabrott vet hur hen ska bete sig i rätten och har full koll på alla lagar som gäller i ärendet. Genom att anlita en försvarsadvokat ger du dig själv det bästa utgångsläget i en redan utsatt och högst besvärlig situation. Kontakta specialister på narkotikabrott via denna sajt: www.narkotikabrott.nu

Kategorier
Juridik

Vid bodelning kan du behöva hjälp av en advokat eller jurist

Vid en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om vad som tillfaller vem. Reglerna för bodelning kan vara svåra att förstå sig på. En erfaren advokatfirma hjälper dig hela vägen.

Ibland ska gemensam egendom delas upp och det kan vara svårt för parterna att komma överens om hur bodelningen ska genomföras. Det kan gälla skilsmässa, separation eller dödsfall. Det är viktigt att uppdelningen går till på rätt sätt för att undvika juridiska problem. Regelverket kring bodelning kan vara krångligt. En erfaren advokat känner till hur regelverket ser ut och hjälper dig med råd hur du ska göra för att du ska få det du har rätt till. När ni är överens om hur egendomen ska fördelas finns det en viktig sak att tänka på. Det bör alltid upprättas ett tydligt bodelningsavtal där det framgår hur egendomen ska fördelas. Det räcker inte bara att muntligt komma överens då endera part kan komma att framställa krav i efterhand.

Det finns regler för bodelning men det räcker inte alla gånger

Reglerna för bodelning är tydliga på pappret och det kan verka enkelt att bara följa det som står där. En tanke som många har är att det är lätt att veta vad som tillhör vem efter ett liv tillsammans. Verkligheten är svårare än så då det kan saknas papper på vilka ägodelar som är privata och vilka som är gemensamma. För att reda ut vad respektive part har rätt till är det viktigt att ta juridisk hjälp.

Kategorier
Juridik

Fastighetsjurist i Stockholm vet råd

Att arbeta som fastighetsjurist i Stockholm innebär att man kan hjälpa till vid tvister och kunna alla lagar när det gäller fastigheter men exempelvis också tomträtter och servitut.

Det finns rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang och det kan vara svårt att känna till dem. Ibland räcker det inte med sunt förnuft utan där finns en lag som reglerar. Att arbeta med fastighetsjuridik gör att man kan hjälpa människor att få ordning på vad som gäller.

När det gäller byggnader och tomter är det ju ofta stora pengar inblandade och därför måste man veta vad som är rätt. Man kan exempelvis få problem med kommunen när det gäller kommunalt avlopp, vatten och vägar.

En fastighetsjurist hjälper både företag och privatpersoner

Om kommunen bestämt sig för att alla fastigheter ska anslutas till ett avlopps- eller vattennät som byggs kan det bli oerhört dyrt för en privat villaägare. Kanske så dyrt att man blir tvungen att flytta. Då kan man få hjälp av en kunnig fastighetsjurist för att se om det verkligen är nödvändigt och hävda att det gamla systemet duger. Man kan också undersöka om det går att hitta bra finansiering.

Fastighetsjuridik kan gälla hyressättning, gamla servitut, nyttjanderätter eller arrenderätt. Allt är enkelt när man har samma åsikt om hur det ska vara. När man börjar tycka olika uppstår problemen och då behöver man ha lagar som talar om vem som har rätt. Ibland går det så långt att man hamnar i en rättegång och då vill man ha erfaren hjälp vid sin sida.

Kategorier
Juridik

När det finns dolda fel i hus

Det hörs ju på ordet att det är svårt att upptäcka de dolda felen i hus som man märker långt efter att man flyttat in i en bostad som man köpt. Felen kan ha varit dolda för säljaren också.

Man måste vara oerhört noga med att gå igenom ett hus man vill köpa. Det kan vara svårt, i synnerhet om man inte är den misstänksamma typen, utan tror alla om gott. Dolda fel kan bli dyra om man inte tar hjälp.

Det är ju väldigt jobbigt för den som säljer huset också. Den kanske har bott där i många år utan att upptäcka att något är fel. Men ibland kan det vara att felen har maskerats för att inte bli upptäckta.

Den man anlitar för att besiktiga ett hus brukar veta var de svaga punkterna finns, men dolda fel i hus kan undgå dem också. Om man skulle misstänka att något inte stämmer i huset så ska man anlita en jurist.

Mycket att känna till gällande dolda fel i hus

Som ivrig husköpare finns det väldigt mycket man aldrig ägnat en tanke när det gäller bostäder. Kanske man bott i en hyresrätt och då har alla problem tillhört fastighetsägaren. Att bli husägare ställer helt nya krav.

De som har till sitt yrke att reda ut när människor har olika uppfattning om saker är skickliga. De kan alla lagar inom sitt område och har lång erfarenhet. Själv är man kanske bara upprörd och arg, och det brukar aldrig hjälpa, tvärtom.

Kategorier
Juridik

Vad gör en offentlig försvarare?

Vem gör egentligen vad och när är det dags att be om ett ombud? För den som blir anklagad för ett brott är det till exempel en offentlig försvarare som hjälper till under hela processen.

Redan när man blir misstänk för ett brott är det bra att anlita en offentlig försvarare. Genom den snabba kontakten kan försvararen snabbt sätta sig in i ärendet och på så vis vara mera behjälplig med information och agerande. Vid förhör finns denne vid sin klients sida både som kunnig i processen men även som ett stöd då det kan vara en stressad situation för den anklagade, vilket kan leda till missförstånd och då den misstänkte inte kan ta till sig informationen. Den offentliga försvararen finns med vid alla förhör och, om den anklagade åtalas, även vid rättegången.

Är det dyrt med offentlig försvarare?

Kostnaden för den offentliga försvararen blir aktuell först när ärendet är utrett. Blir man som anklagad för brott friad kommer staten att stå för alla kostnader. Skulle den anklagade däremot bli dömd kommer kostnaden att läggas på denne.

Som anklagad behöver man inte oroa sig för att kostnaden ska bli oöverstiglig då den räknas ut efter den åtalades årsinkomst. Detta för att alla ska ha möjlighet att ha en försvarare vid sin sida och slippa att ta sig igenom krånglig lagtext. Utan istället få allt förklarat på ett tydligt sätt och känna att man har en kunnig person som både tar hand om det praktiska men även är ett stöd.

Kategorier
Brottmål

Misstänkta i Malmö har rätt till brottmålsadvokat

En misstänkt gärningsman har alltid rätt till en försvarare som kan föra hens talan. När man står anklagad för ett brott i exempelvis Malmö ska man alltid ha en brottmålsadvokat vid sin sida.

Ofta hör man politiker i Malmö påstå att brottsligheten måste minska. Det är för många som får sina handväskor ryckta från sig, för många knarklangare på stan som korrumperar våra ungdomar och för många gängkriminella som skjuter varandra på stan som om de vore lerduvor. Många säger att man ska tänka på offren. Men vem tänker egentligen på gärningsmännen? I synnerhet de oskyldiga gärningsmännen. Ja, de två orden motsäger förstås varandra. Men även polis, åklagare och tingsrätter gör ju fel. Ibland försöker man sätta dit fel person. En person som då måste få lov att försvara sig. Annars är det som om att den anklagade har blivit kastad till vargarna.

Din brottmålsadvokat för din talan

Det är dock inte meningen att en misstänkt person ska behöva försvara sig själv mot erfarna åklagare och poliser. Då vore det kört redan från början. Oavsett vilket brottmål i Malmö det handlar om så kommer den anklagade alltid ha rätt till en försvarsadvokat specialiserad på brottmål bredvid sig. En juridiskt kunnig och erfaren advokat som kan föra den misstänktes talan. Alla har som sagt rätt till ett försvar. Och man vet ju aldrig. Den misstänkta kan ju vara helt oskyldig, trots att bevisen talar mot det. Då kan det behövas en väldigt skicklig brottmålsadvokat för att vända på skutan.

Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist i Varberg är ingen rolig match

Livet är fullt av otrevliga överraskningar. Kanske en oväntad förlust på Påskbergsvallen i Varberg för BoIS. Eller en skilsmässa och en komplicerad vårdnadstvist som följer därefter.

Det som vid ett tillfälle kändes som en så bra idé håller nu på att slita er i stycken. Beslutet att skaffa barn. Det var det naturliga steget i er relation. Ni älskade varandra och hade en trygg och stabil samvaro tillsammans. Du såg fram emot att besöka Påskbergsvallen med din son på axlarna för att se Varbergs BoIS spela fotboll. Allt det där kan du förstås fortfarande göra. Även om livet inte riktigt blev som ni hade tänkt er. För nu ska ni skiljas. Och ni kan inte komma överens om var, hur och när barnen ska bo. Vilken soppa det här blev, snarare än det stilla och rogivande familjeliv du hade förväntat dig för några år sedan.

Juridisk stöd i din vårdnadstvist

Som trogen supporter för Varbergs BoIS kanske det inte finns mycket som är värre än att förlora matcher på Påskbergsvallen. Men en vårdnadstvist i Varberg kommer nog faktiskt ganska nära. Det är i regel en väldigt omständlig process där man kastas mellan känslor och hopp och förtvivlan. Det är ofta infekterade tvister och det vanliga är att man behöver hjälp av juridiska ombud som kan sköta förhandlingarna åt en. För det är inte alltid så konstruktivt i rättssalen utropa vilket arsle din före detta partner är. Åtminstone inte för barnens skull. Även om det är det enda du egentligen vill ropa.

Kategorier
Vårdnad

Gå inte igenom din vårdnadstvist ensam

Det är inte enkelt att komma i en konflikt med den andra föräldern till ens barn. Det kan bli en svår och lång vårdnadstvist om det. Du ska inte gå igenom det ensam, det finns hjälp att få.

Det är otroligt tufft att inte veta hur framtiden ser ut med sitt barn. Att kanske inte ha tillgång till sitt barn så ofta man vill. När föräldrar går isär så finns det olika lösningar på det. En del väljer varannan vecka, en del har barnen varannan helg. Det finns helt enkelt olika lösningar. Det är inte enkelt att gå från att träffa sina barn dagligen, till att bara ha dem varannan vecka. Ibland funkar inte det heller, det kan vara på grund av jobb och andra saker. Det kan även handla om att ni inte alls kommer överens. Om att det inte finns en framtid där ni kan kommunicera överhuvudtaget. På den nivån att ni kommer till en vårdnadstvist om vem som ska få ha barnen. En vårdnadstvist är inte enkel att gå igenom. Många gånger kan man hitta stöttning på internet från andra som går igenom samma saker, men man behöver även hjälp från experten.

Rätt hjälp genom vårdnadstvisten

Det finns många saker du kan göra för att få hjälp. En del går till familjerätten och klarar sig bra med deras hjälp. Familjerätten finns i din kommun och hjälpen från dem är frivillig. Kommer du till vårdnadstvist så behöver du hjälp av en bra advokat. En advokat som har koll på allt inom vårdnadstvister. De kommer hjälpa dig igenom hela processen och göra allt för att det ska gå så bra som möjligt för dig.

Även i en vårdnadstvist är barnen i centrum

I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar. Det kan finnas särskilda avvikelser från det, som exempel om den ena föräldern inte är lämplig. Eller i få fall där föräldrarna inte alls kan samarbeta. Men man har alltid barnen i fokus. Det handlar om att göra det så bra som möjligt för dem. Även om ärendet går upp till domstol kommer de göra det bästa för barnen. I domstolen försöker man göra en så snabb och smidig process som man kan, för barnens skull. Trots det kan det ta väldigt lång tid och vara en krokig väg innan man får svar. Men vid din sida kommer du hela tiden ha din advokat.

Kategorier
Juridik

Ta hjälp med anmälan av våldtäkt i Göteborg

Många våldtäktsoffer väljer att inte polisanmäla. Du som behöver stöd att ta steget att anmäla en våldtäkt kan söka hjälp hos advokat i Göteborg – även om det gått en tid sedan övergreppet.

Att anmäla en våldtäkt lät kanske som en självklarhet innan du själv befann dig i just den situationen. Oavsett om det handlar om ett övergrepp inom en relation eller en regelrätt överfallsvåldtäkt är det otroligt lätt för offret att skambelägga sig själv eller att till och med tvivla på sina egna upplevelser. Många är dessutom oroliga för hur de ska bli bemötta hos polisen. Tyvärr har de senaste årens rapportering kring statistik på antalet våldtäktsanmälan som faktiskt lett till fällande dom inte varit särskilt upplyftande. Det är fullt förståeligt att du bara vill blunda och gå vidare med ditt liv.

Det är aldrig för sent att anmäla en våldtäkt

Men gör inte det. Anmäl. Är du rädd att en överbelastad polisstation inte kommer ta dig och ditt ärende på allvar kan det kännas bra att först kontakta en advokat. Att göra anmälan för våldtäkt i Göteborg med ett målsägarbiträde vid din sida redan från start gör att du kan känna dig trygg med att inget faller mellan stolarna.

Även om det gått lång tid sedan övergreppet skedde är det inte för sent att anmäla. En bra advokat hjälper dig att se till att ditt ärende behandlas på ett korrekt sätt även då du inte inkommit akut till exempelvis våldtäktsmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.