Kategorier
Juridik

Familjerätt Eskilstuna – känsliga ärenden

Familjerätt är den del av juridiken som oftast beskrivs som tuffast. En advokat specialiserad på familjerätt i Eskilstuna blir ofta mer känslosamt engagerad i sina klienters öden än vad exempelvis en advokat inom affärsjuridik blir. Vilket också gör att det är ett område som inte passar för alla och att du som klient och i behov av hjälp också ska undersöka dina alternativ noga innan du väljer att gå vidare. 

Med rätt juridisk hjälp inom familjerätt i Eskilstuna ger du dig dels bättre chanser att vinna målet och dels så får du också ett viktigt stöd genom hela processen. För, då det kommer till familjerätt och frågor inom detta område så påverkas man i alla led. Handlar det om tvister som exempelvis rör en skilsmässa eller sina barn så är det också svårt att gå vidare och tänka på annat. 

Dessutom kan det också innebära att konflikterna i fråga delar upp bekantskapskretsen i två läger. Gamla vänner kan plötsligt förvandlas till nya fiender. Vilket gör att man kan stå ganska ensam – trots att man i sak har rätt. 

Tips inför en vårdnadstvist 

Om du skulle exempelvis bli indragen i en vårdnadstvist och behöva en advokat inriktad på familjerätt i Eskilstuna så finns det all anledning att låta denne ta över all typ av kommunikation med den andra vårdnadshavaren.

 Ponerar man att det är du som ansökt om ensam vårdnad så kan detta innebära att du också drabbas av ett vrede från exempelvis släkt, tidigare vänner och från – mer givet – den andra vårdnadshavaren. Rådet är att du sparar alla sms, mail och annat – det kan behövas senare. Undvik också att skriva tillbaka. 

Samma sak gäller om du är den part som ska försvara sig och som vill ha gemensam/delad vårdnad. Låt inte känslorna ta över. Låt din advokat sköta all kommunikation och håll dig för stor för att skicka exempelvis mail, sms eller posta saker på sociala medier. Det kan ligga dig i fatet. 

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal för kompanjoner

Aktiebolagslagen reglerar flera förhållanden och bland annat vilket ansvar som ägarna har. Delägare i ett aktiebolag behöver dock upprätta ett aktieägaravtal.

Tillsammans med en tidigare arbetskamrat har du drivit ett agenturföretag under några år. Allt har varit frid och fröjd mellan er och affärerna har gått bra. Nu vill ni starta egen tillverkning för att förbättra marginalerna för era produkter. Då måste ni skaffa lokaler och anställa personal samt inte minst köpa maskiner.

För att starta upp tillverkning behöver ni låna pengar för er finansiering. Företagets bank tycker era planer är intressanta men att låna ut pengar utan personlig och solidarisk borgen från ägarna kan banken inte gå med på. Som delägare står ni inför en ny situation med ett betydligt större ansvar inför borgenärer som leverantörer och bank.

Ett aktieägaravtal reglerar delägarskap

Som delägare och kompanjoner har ni utgått ifrån att aktiebolagslagen reglerar era egna mellanhavanden vad gäller ert bolag. Så är inte fallet! Med ett större personligt ansvar är det lämpligt att upprätta ett aktieägaravtal som ska reglera eventuellt uppkommande situationer med ökat kapitalbehov eller vad som händer om någon blir oförmögen att arbeta vidare eller till och med dör.

Ett aktieägaravtal kan innehålla en rad olika paragrafer och det är bra att anlita en advokat som juridisk hjälp gällande aktieägaravtal. En advokat som kan bolagsrätt har stor erfarenhet och kännedom om situationer som kan uppstå i ett delägarskap. Hon eller han vet också hur texten ska formuleras för att eventuella tvister ska slitas och om förhandling ska ske i skiljedom eller vid domstol.

Kategorier
Juridik

Arvsrätt – fördelning av kvarlåtenskap

Den som vill skriva sitt testamente, kan inte fördela sin förmögenhet hursomhelst. Ta därför hjälp av en erfaren advokat som kan alla lagregler om arvsrätt.

Du har levt ett rikt och omväxlande liv. Bakom dig har du tre äktenskap och sammanlagt fyra barn. Du är ganska ensam på ålderns höst. Visst händer det att barnen kommer på besök, men du är misstänksam, de vill nog bara veta vad som ska hända med mina pengar, tänker du.

Du har säkert inte helt fel. Längtan efter att få ärva dig, kan säkert vara större än deras faderskärlek. Din förmögenhet är också betydande eftersom du varit sparsam men också gjort framgångsrika börsaffärer. Eftersom du alltid varit van att bestämma, tänker du på egen hand upprätta ditt testamente.

Arvsrätt – lagregler för testamente

Du börjar med att fundera över hur dina pengar ska fördelas. Därefter tar du fram din gamla dammiga lagbok. Du slår upp Ärvdabalken från år 1958 som bland annat innehåller lagregler för arv och testamente. När du läst de första paragraferna ger du upp. Du beslutar att konsultera en advokat som kan den svenska arvsrätten i minsta detalj.

Du träffar en advokat och förklarar hur du vill att din förmögenhet ska fördelas på dina olika arvingar. Egentligen vill du inte att de ska få någonting. Men advokaten förklarar att dina barn alltid har rätt till sina laglotter. “Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina pengar när jag är död”, frågar du. Advokaten småler och förklarar. “Nej, det finns lagregler som måste följas”.

Kategorier
Juridik

Ringa en försvarsadvokat i Stockholm

De flesta är övertygade om att de aldrig kommer att behöva en försvarsadvokat i Stockholm. Men det kan vara skönt att veta att man har rätt till en sådan.

Andreas var i chocktillstånd och kunde inte tro det han hade fått veta. Han var anklagad för att ha gjort inbrott och stulit några riktigt dyra smycken hemma hos en gammal dam. Något som han givetvis inte hade gjort. Men han var hur som helst anklagad och var tvungen att förhålla sig till det.

Av sin pappa hade han fått veta att han hade rätt till en försvarsadvokat. Men Andreas hade sagt att det kom inte på fråga, han var inte gripen. Det visade sig dock att man har rätt till en försvarsadvokat även om man är anklagad. Vilket kan vara till stor hjälp även vid förhör.

Försvarsadvokat – ett fint stöd

Den försvarsadvokat i Stockholm som Andreas fick sig tilldelad hette David. En mycket trevlig man som verkade vara mycket kunnig vilket fick Andreas att känna sig trygg. De hade tillsammans gått igenom anklagelsen och sett på fallet från Andreas synvinkel. Hur kom det sig att damen anmält just honom för stölden?

Under förhören var försvarsadvokaten med och Andreas kunde även ringa honom om han undrade något. Skulle fallet ha gått till domstol hade han varit med även då. Men lyckligtvis visade det sig att damen förväxlat honom med en annan kille som nu var anhållen och Andreas var en erfarenhet, som han gärna sluppit, rikare.

Kategorier
Juridik

Varför blir man anklagad för bedrägeri?

Det finns många anledningar till att man blir anklagad för bedrägeri. Många gånger kan det vara så att man inte haft ett uppsåt att bedra men att det blivit fel i kommunikationen mellan dig och någon annan vilket leder till att den ena känner sig bedragen.

Många typer av bedrägeri går under det som kallas för “social manipulation”. Det innebär att man använder det förtroende man byggt upp hos någon för att lura och bedra den personen. Social manipulation kan se ut på många olika sätt och exempelvis handla om att man blir övertalad att skriva om ett testamente så att det gagnar en särskild person eller familjemedlem på ett tveksamt sätt. Det kan också innebär att man utnyttjar någons förälskelse för att tillskansa sig ekonomiska medel. Social manipulation kan vara svårt att upptäcka och också svårt att bevisa.

Bedrägeri mot försäkringskassa och försäkringsbolag

En typ av bedrägeri som är mycket vanlig är bedrägeri mot försäkringskassa och försäkringsbolag. Kanske är det för att det ofta är lätt att genomföra och samtidigt svårt att upptäcka.

Bedrägeri mot försäkringskassa kan ske genom att man till exempel anmäler vård av barn men sedan arbetar ändå. Vissa genomför ganska omfattande bedrägerier mot försäkringskassan där man simulerar en skada för att få sjukersättning. Den här typen av bedrägeri har dock minskat då man ökat kontrollerna kring den typen av ärenden. Tyvärr har det också lett till att folk med en reell sjukdom fått svårare att få ersättning.

Bedrägeri mot försäkringsbolag är också mycket vanligt. Ofta går det till så att man anmäler att man exempelvis råkat ut för en olycka eller blivit av med något trots att det inte blivit någon större skada eller kanske inte ens hänt. Exempelvis kan man anmäla en cykel stulen som inte är det.

Kategorier
Vårdnad

Ta hjälp i en vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan ofta bli infekterade tvister mellan föräldrar. Se till att få hjälp i en vårdnadstvist för att både barn och föräldrar ska må bra framöver.

Sara tittade på fotoväggen. Där hängde bilder på det dyrbaraste hon hade. Elias och Simon, hennes och Rickards barn. Rickard som hon en gång älskat men som nu var som en främling för henne. Hon månade om att Elias och Simon skulle ha det bra. Hon ville också må bra, ha killarna hemma hos sig. Även om hon förstod att Rickad också ville det så var det jobbigt.

Han lade sig i allt, även hos henne trots att de flyttat isär för mer än ett år sedan, och Sara orkade inte med honom längre. Det kom hela tiden sms om att barnen skulle lägga sig i tid, inte äta fika en vardag och så vidare. Det värsta var nog att killarna absolut inte fick ta med det som han kallade pappasaker och pappakläder till henne.

Hjälp i en vårdnadstvist är vägen för samarbete

När killarna stolta ville ta med och visa upp en ny tröja eller en leksak till henne blev han vansinnig. För henne spelade det ingen roll om kläder användes här eller där. Hennes vänner hade sagt att hon måste sätta ner foten. Hans kontrollbehov var alldeles för stort.

Sara insåg att hon måste få hjälp i vårdnadstvist. En juridisk kontakt som kan få stopp för kontrollbehov och bråk. Hon vill ju bara att barnen ska må bra och att de som föräldrar ska kunna samarbeta, för barnens skull.

Kategorier
Juridik

Våldtäkt – vad gör samhället för offret?

Inga ska förringa de hemska följderna av att bli utsatt för en våldtäkt. Därför är det oerhört viktigt att offret får stöd före, under och efter rättegången.

Det finns många brott som verkligen kan sätta spår i offret. På ett psykiskt sätt. Spår i form av mentala ärr som offret bär med sig under lång tid framöver. Ett sådant brott är våldtäkt. Visst är det rent krasst ett fysiskt övergrepp som vållar kroppsskada, men frågan är om inte den psykiska upplevelsen är värst av allt.

Många behöver gå i terapi och behandla den traumatiska upplevelsen i flera år efter en våldtäkt. Det är ingenting man bara kommer över på egen hand. I regel behöver man professionell hjälp av exempelvis en psykolog eller någonting liknande. Och man måste som sagt vara beredd på att det tar tid.

Våldtäkt – rätt till stöd

En annan process efter en våldtäkt är förstås också den juridiska. Där är det oerhört viktigt att offret får det stöd som hen behöver. Det är verkligen lättare sagt än gjort att anmäla det brott man blivit utsatt för och möta sin förövare i en eventuell rättegång. En del upplever till och med att det är så jobbigt att man låter bli att anmäla.

Därför ska naturligtvis målsägande ha stöd under hela den juridiska processen. Från det att anmälan görs hos polisen till dess att en eventuell dom har fallit om det går vidare till åtal. Det är väl ändå det minsta man kan begära av samhället i en sådan situation?

Kategorier
Juridik

Advokat för arbetstillstånd och migrationsrätt

Kontakta en advokat för arbetstillstånd, för att snabbt komma på fötter i ditt nya land. Ett jobb underlättar även språkinlärningen och bygger samhörighet.

Att flytta till ett annat land, lära sig ett nytt språk och anpassa sig till en ny kultur är inte lätt. Det finns förmodligen nya lagar och regler att förhålla sig till och om du är migrant är det inte säkert att du har alla papper som krävs för att till exempel hyra bostad eller få ett jobb.

Om du eller någon du känner är i en liknande situation kan du vända dig till en juristbyrå som är experter på migrationsrätt. Ta hjälp av en advokat för arbetstillstånd och annat som krävs för att du snabbt ska kunna leva ett vanligt liv i det nya landet.

Arbetstillstånd ger nya möjligheter

Kontakta en kunnig advokat för arbetstillstånd, så att du kan söka jobb och får arbeta i ditt nya land. Detta gör det inte bara lättare att försörja dig, du kommer även in i samhället på ett annat sätt och lär dig språket på ett mer naturligt vis. Kanske får du även nya kompisar och roliga kollegor.

Forskning visar att man lär sig ett språk mycket fortare genom konversation med andra och genom att använda det varje dag. Genom att prata med kollegor, lära sig nya arbetsuppgifter och ha ett sammanhang ökar chanserna för att du fort lär dig språket, samtidigt som du känner en samhörighet och har ett sammanhang i ditt nya land.

Kategorier
Juridik

En LVU-advokat hjälper dig förstå processen

Processen som leder fram till att ett barn eller en ungdom placeras i familjehem enligt LVU kan vara komplicerad. Be om hjälp av en LVU-advokat för att förstå.

LVU betyder Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och är en tvångslagstiftning som verkar för barns skydd. För att LVU ska vara tillämplig ska alla frivilliga insatser vara uttömda. För dig som förälder är det viktigt att förstå hur processen går till så att du kan göra din röst och din åsikt hörd.

En LVU-process är väldigt styrd och särskilda regler gäller. För det första måste det finnas tungt vägande skäl till att tvångsomhänderta ett barn. Socialnämnden måste konstatera att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas. Det kan handla om hemmiljön, det vill säga att barnet är utsatt för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller omsorgsbrist som till exempel föräldrar som missbrukar. Även den unges eget beteende kan vara ett tungt vägande skäl. Det kan vara att den unge missbrukar, skadar sig själv eller andra, är kriminell eller uppvisar annat nedbrytande beteende.

En LVU-advokat går igenom underlaget

LVU-advokaten har erfarenhet av att läsa utredningar och hjälper till att värdera och analysera de skäl som socialnämnden trycker på. Det är viktigt att uppgifterna är konkreta och aktuella.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är ingen självklarhet att din LVU-advokat har samma inställning som ditt barns advokat har. Ditt barns LVU-advokat ser utredningen från ditt barns perspektiv och måste göra det som hen anser vara för ditt barns bästa.

Kategorier
Juridik

Narkotikabrott kan leda till fängelse

Narkotikabrott kan vara ett grovt sådant eller ett ringa sådant. I de flesta fall ses det inte med några blida ögon. Narkotika anses vara ett farligt preparat.

Allt slags samröre med narkotika kan leda till fängelsestraff. Det är ingen rolig historia och när man väl hamnat där kan det bli svårt att hitta en väg ut. Det blir lätt upprepade fall. Du kanske har provat på att sälja narkotika för att få lite snabba pengar, men det kan leda till ett liv i kriminalitet.

Kanske har du bara förvarat narkotika för en av dina vänner och trott att du varit snäll. Men den du varit minst snäll mot är faktiskt dig själv. Du kan råka lika illa ut som din kompis. Att inneha narkotika fast du inte sålt eller använt själv kan även det leda till fängelsestraff.

För narkotikabrott finns tydliga lagar och fakta

En försvarsadvokat är den du ska vända dig till om du blivit misstänkt för brott när det gäller narkotika. Då får du professionell hjälp med att försvara dig i rätten. Det gör att du har en chans att klara dig bättre än om du för din egen talan i en situation där du inte alls känner dig hemma.

En advokat som är utbildad speciellt för att handha narkotikabrott vet hur hen ska bete sig i rätten och har full koll på alla lagar som gäller i ärendet. Genom att anlita en försvarsadvokat ger du dig själv det bästa utgångsläget i en redan utsatt och högst besvärlig situation. Kontakta specialister på narkotikabrott via denna sajt: www.narkotikabrott.nu