Kategorier
Juridik

Varför blir man anklagad för bedrägeri?

Det finns många anledningar till att man blir anklagad för bedrägeri. Många gånger kan det vara så att man inte haft ett uppsåt att bedra men att det blivit fel i kommunikationen mellan dig och någon annan vilket leder till att den ena känner sig bedragen.

Många typer av bedrägeri går under det som kallas för “social manipulation”. Det innebär att man använder det förtroende man byggt upp hos någon för att lura och bedra den personen. Social manipulation kan se ut på många olika sätt och exempelvis handla om att man blir övertalad att skriva om ett testamente så att det gagnar en särskild person eller familjemedlem på ett tveksamt sätt. Det kan också innebär att man utnyttjar någons förälskelse för att tillskansa sig ekonomiska medel. Social manipulation kan vara svårt att upptäcka och också svårt att bevisa.

Bedrägeri mot försäkringskassa och försäkringsbolag

En typ av bedrägeri som är mycket vanlig är bedrägeri mot försäkringskassa och försäkringsbolag. Kanske är det för att det ofta är lätt att genomföra och samtidigt svårt att upptäcka.

Bedrägeri mot försäkringskassa kan ske genom att man till exempel anmäler vård av barn men sedan arbetar ändå. Vissa genomför ganska omfattande bedrägerier mot försäkringskassan där man simulerar en skada för att få sjukersättning. Den här typen av bedrägeri har dock minskat då man ökat kontrollerna kring den typen av ärenden. Tyvärr har det också lett till att folk med en reell sjukdom fått svårare att få ersättning.

Bedrägeri mot försäkringsbolag är också mycket vanligt. Ofta går det till så att man anmäler att man exempelvis råkat ut för en olycka eller blivit av med något trots att det inte blivit någon större skada eller kanske inte ens hänt. Exempelvis kan man anmäla en cykel stulen som inte är det.