Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal för kompanjoner

Aktiebolagslagen reglerar flera förhållanden och bland annat vilket ansvar som ägarna har. Delägare i ett aktiebolag behöver dock upprätta ett aktieägaravtal.

Tillsammans med en tidigare arbetskamrat har du drivit ett agenturföretag under några år. Allt har varit frid och fröjd mellan er och affärerna har gått bra. Nu vill ni starta egen tillverkning för att förbättra marginalerna för era produkter. Då måste ni skaffa lokaler och anställa personal samt inte minst köpa maskiner.

För att starta upp tillverkning behöver ni låna pengar för er finansiering. Företagets bank tycker era planer är intressanta men att låna ut pengar utan personlig och solidarisk borgen från ägarna kan banken inte gå med på. Som delägare står ni inför en ny situation med ett betydligt större ansvar inför borgenärer som leverantörer och bank.

Ett aktieägaravtal reglerar delägarskap

Som delägare och kompanjoner har ni utgått ifrån att aktiebolagslagen reglerar era egna mellanhavanden vad gäller ert bolag. Så är inte fallet! Med ett större personligt ansvar är det lämpligt att upprätta ett aktieägaravtal som ska reglera eventuellt uppkommande situationer med ökat kapitalbehov eller vad som händer om någon blir oförmögen att arbeta vidare eller till och med dör.

Ett aktieägaravtal kan innehålla en rad olika paragrafer och det är bra att anlita en advokat som juridisk hjälp gällande aktieägaravtal. En advokat som kan bolagsrätt har stor erfarenhet och kännedom om situationer som kan uppstå i ett delägarskap. Hon eller han vet också hur texten ska formuleras för att eventuella tvister ska slitas och om förhandling ska ske i skiljedom eller vid domstol.