Kategorier
Vårdnad

Advokat i Göteborg med djupa kunskaper om vårdnadstvister

För dem som har hamnat i en vårdnadstvist efter en separation kan ett första steg för att lösa tvisten vara att låta en advokat i Göteborg medla. Många gånger slipper man då mötas i domstol.

Som vårdnadshavare ska man alltid se till barnets bästa, men vid en separation händer det att föräldrar tycker olika och inte alls kommer överens. Man har hamnat i en vårdnadstvist. Inte sällan är vårdnadstvister väldigt komplicerade och jobbiga för alla, men främst för barnet. På grund av alla känslor kan det vara svårt att se klart och faktiskt fatta de beslut som är bäst för barnet.

Märker man att man har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet ska man inte vänta med att söka hjälp utifrån. Man kan vända sig direkt till en advokat specialiserad på vårdnadstvist i Göteborg, eller till socialtjänsten i sin kommun. Med tidiga insatser brukar det vara lättare att lösa tvisten och man slipper många gånger mötas i domstol, något som är skönt för barnet som annars kan tvingas vittna mot någon av sina föräldrar.

I en vårdnadstvist måste man utgå från vad som är bäst för barnet

Ofta handlar vårdnadstvister om praktiska saker som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo eller hur man ska fördela umgänget. När man försöker lösa en vårdnadstvist genom medling eller i en domstol, utgår man alltid från vad som är bäst för barnet. Vad som är bra för vårdnadshavarna eller vad de vill har ingen som helst betydelse.

I Sverige anses det också vara bäst för barnet om båda föräldrarna delar på vårdnaden. Men delad vårdnad behöver inte betyda att barnet ska bo hos båda föräldrarna lika mycket om det nu inte är bäst för barnet. I vissa sällsynta fall kan det också vara bättre med enskild vårdnad och att bara en förälder ansvarar för barnet. Det kan exempelvis vara om en av föräldrarna har problem med missbruk eller misshandlar barnet psykiskt eller fysiskt.

Ibland kan man få rättshjälp via staten vid vårdnadstvister

Ibland är det bäst att en domstol löser vårdnadstvisten och beslutar i viktiga saker rörande barnet. Då är det viktigt att båda föräldrarna var för sig anlitar en advokat specialiserad på vårdnadstvister. Bäst blir det om man också väljer en väldigt erfaren advokat. Har man inte själv råd att betala för en advokat eller saknar rättsskydd genom hemförsäkringen kan man ofta få rättshjälp genom staten.