Kategorier
Juridik

Vad gör en offentlig försvarare?

Vem gör egentligen vad och när är det dags att be om ett ombud? För den som blir anklagad för ett brott är det till exempel en offentlig försvarare som hjälper till under hela processen.

Redan när man blir misstänk för ett brott är det bra att anlita en offentlig försvarare. Genom den snabba kontakten kan försvararen snabbt sätta sig in i ärendet och på så vis vara mera behjälplig med information och agerande. Vid förhör finns denne vid sin klients sida både som kunnig i processen men även som ett stöd då det kan vara en stressad situation för den anklagade, vilket kan leda till missförstånd och då den misstänkte inte kan ta till sig informationen. Den offentliga försvararen finns med vid alla förhör och, om den anklagade åtalas, även vid rättegången.

Är det dyrt med offentlig försvarare?

Kostnaden för den offentliga försvararen blir aktuell först när ärendet är utrett. Blir man som anklagad för brott friad kommer staten att stå för alla kostnader. Skulle den anklagade däremot bli dömd kommer kostnaden att läggas på denne.

Som anklagad behöver man inte oroa sig för att kostnaden ska bli oöverstiglig då den räknas ut efter den åtalades årsinkomst. Detta för att alla ska ha möjlighet att ha en försvarare vid sin sida och slippa att ta sig igenom krånglig lagtext. Utan istället få allt förklarat på ett tydligt sätt och känna att man har en kunnig person som både tar hand om det praktiska men även är ett stöd.