Kategorier
Vårdnad

Vårdnadstvist Stockholm – vanliga frågor 

I samband med att man skiljer sig eller separerar så kan konflikter uppstå. Detta som en naturlig följd av att separationen kan ha uppkommit av otrohet eller andra typer av svek. Vanligt är att man exempelvis inte kan komma överens om vem som ska ha vad och hur de ekonomiska tillgångarna ska fördelas. 

Tyvärr är det heller inte ovanligt att se att en vårdnadstvist i Stockholm tar fart i samband med en skilsmässa, men vanligt är att det sker efter en viss tid. Vårdnadshavarna kan kanske inte komma överens om boendefrågan, om skola och om andra saker. 

En vårdnadshavare lämnar då in en ansökan om ensam vårdnad, den andre motsätter sig detta – och så har också en vårdnadstvist i Stockholm startats. Här nedan tänkte vi ge lite mer information om detta ämne och göra det genom att svara på några vanliga frågor – som ser ut enligt följande: 

Vilka skäl kan anges vid en vårdnadstvist? 

Det kan handla om att miljön som den ene vårdnadshavaren inte är bra för barnen – våld, droger, psykiska besvär, kriminalitet och så vidare. Vidare kan också exempelvis risk för kidnappning vara ett skäl till att någon söker ensam vårdnad. Handlar det om dessa skäl så tas ofta skyndsamma beslut och olika åtgärder som skydd för barnen. Vanligt är att samarbetsproblem anges som ett skäl för att inleda en vårdnadstvist. Där blir det ofta mer långdragna processer. 

Måste jag ha en jurist vid min sida? 

Nej, men det rekommenderas. Ett vårdnadstvist i Stockholm kräver dels juridisk expertis för att ge sig själv bästa möjliga chanser att vinna målet. Dels så handlar det också om stöd genom en jobbig process. En jurist rekommenderas! 

Kan man lösa en vårdnadstvist innan rättegång? 

Ja, och det är också vanligt att detta sker. Kommuner i Sverige ska alltid erbjuda samarbetssamtal till stridande parter i en vårdnadstvist. Dessa samtal syftar till att hitta alternativa och mer konstruktiva lösningar som passar båda vårdnadshavarna. Det kan göra en stor skillnad. 

Läs mer om vårnadstvist på webbsida: vårdnadstvisterstockholm.se