Kategorier
Juridik

Fastighetsjurist i Stockholm vet råd

Att arbeta som fastighetsjurist i Stockholm innebär att man kan hjälpa till vid tvister och kunna alla lagar när det gäller fastigheter men exempelvis också tomträtter och servitut.

Det finns rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang och det kan vara svårt att känna till dem. Ibland räcker det inte med sunt förnuft utan där finns en lag som reglerar. Att arbeta med fastighetsjuridik gör att man kan hjälpa människor att få ordning på vad som gäller.

När det gäller byggnader och tomter är det ju ofta stora pengar inblandade och därför måste man veta vad som är rätt. Man kan exempelvis få problem med kommunen när det gäller kommunalt avlopp, vatten och vägar.

En fastighetsjurist hjälper både företag och privatpersoner

Om kommunen bestämt sig för att alla fastigheter ska anslutas till ett avlopps- eller vattennät som byggs kan det bli oerhört dyrt för en privat villaägare. Kanske så dyrt att man blir tvungen att flytta. Då kan man få hjälp av en kunnig fastighetsjurist för att se om det verkligen är nödvändigt och hävda att det gamla systemet duger. Man kan också undersöka om det går att hitta bra finansiering.

Fastighetsjuridik kan gälla hyressättning, gamla servitut, nyttjanderätter eller arrenderätt. Allt är enkelt när man har samma åsikt om hur det ska vara. När man börjar tycka olika uppstår problemen och då behöver man ha lagar som talar om vem som har rätt. Ibland går det så långt att man hamnar i en rättegång och då vill man ha erfaren hjälp vid sin sida.