Kategorier
Juridik

Vid bodelning kan du behöva hjälp av en advokat eller jurist

Vid en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om vad som tillfaller vem. Reglerna för bodelning kan vara svåra att förstå sig på. En erfaren advokatfirma hjälper dig hela vägen.

Ibland ska gemensam egendom delas upp och det kan vara svårt för parterna att komma överens om hur bodelningen ska genomföras. Det kan gälla skilsmässa, separation eller dödsfall. Det är viktigt att uppdelningen går till på rätt sätt för att undvika juridiska problem. Regelverket kring bodelning kan vara krångligt. En erfaren advokat känner till hur regelverket ser ut och hjälper dig med råd hur du ska göra för att du ska få det du har rätt till. När ni är överens om hur egendomen ska fördelas finns det en viktig sak att tänka på. Det bör alltid upprättas ett tydligt bodelningsavtal där det framgår hur egendomen ska fördelas. Det räcker inte bara att muntligt komma överens då endera part kan komma att framställa krav i efterhand.

Det finns regler för bodelning men det räcker inte alla gånger

Reglerna för bodelning är tydliga på pappret och det kan verka enkelt att bara följa det som står där. En tanke som många har är att det är lätt att veta vad som tillhör vem efter ett liv tillsammans. Verkligheten är svårare än så då det kan saknas papper på vilka ägodelar som är privata och vilka som är gemensamma. För att reda ut vad respektive part har rätt till är det viktigt att ta juridisk hjälp.